Smarte tanker

Smarte tanker

I fjor sommer installerte Smart Senja 30 smarte varmtvannsberedere hjemme hos folk på Nord-Senja. I vinter har vi koblet ut disse hele 56 ganger. Dette har tilsynelatende gått helt smertefritt for de som eier tankene, med unntak av en episode rett før påske.

De smarte varmtvannsberederne har ulike programmmoduser som kan styres via en app.

Smarte varmtvannstanker flytter produksjonen av varmtvann til tiden på døgnet når prisen på strøm er lavest. I de fleste tilfeller er dette på natta. De 30 tankene som er installert på Nord-Senja (lenke til nettsak om VVB-prosjektet) har vi i tillegg mulighet til å fjernstyre. Dette for å forsikre oss mot at de kobler inn i perioder når belastningen på strømnettet er ekstra stort. Smart Senja gjør også lignede tiltak på utstyr hos fiskeindustrien. Dette ble det gjort første gang for fire år siden.

Av og på

I vinter har vi hatt 56 utkoblinger av de 30 varmtvannstankene. Hver utkobling har vært på en time. På det meste har man koblet ut to forskjellige timer hver dag. Arva har valgt tidspunkt for utkobling basert på når man anser at belastningen på strømnettet vil være størst. Som oftest er dette på morgenen og tidlig på kvelden.

Med ett unntak har det ikke blitt registrert noen utfordringer med tilgangen på varmtvann hos de aktuelle husholdningene som et resultat av utkoblingene. Unntaket var rett før påske da vi fikk tilbakemelding om at noen av husholdningen hadde kun kaldt vann i tanken. Det viste seg at det hadde oppstått en kommunikasjonsfeil der 16 av de 30 tankene ikke var blitt slått på inn igjen etter en utkobling. Problemet kunne heldigvis lett løses med manuell overstyring av brukerne, men er en type avvik som ikke skal skje. Det var derfor nyttig å få dette registrert slik at vi kan hindre at feilen oppstår på nytt.

Tilbyr smarte tanker til alle sine kunder

Julia Wagner jobber som kundeanalytiker i Ishavskraft. Foto: Ishavskraft

Kundeanalytiker Julia Wagner i Ishavskraft er fornøyd med de erfaringene man så langt har gjort med de smarte varmtvannsberederne på Senja. Ishavskraft har derfor nå besluttet å tilby installasjon av Høiax sin smarte tanker til alle sine kunder.

– Vi ser at kundene allerede i dag sparer penger på at disse tankene styrer produksjon etter pris og at vi antar at denne besparelsen vil øke i fremtiden. Det er forventet at timeprisene vil svinge stadig mer, og med større avstand mellom topp og bunn, også her i Nord-Norge. Mer vindkraft vil gjøre at man får flere timer ned mot null og til og med perioder med negativ strømpris. Samtidig kan prisene bli svært høye når det er kaldt og det ikke blåser. Dette forsterkes etter hvert som nytt forbruk fra elektrifisering, grønn industri og lignende kommer. Vi anbefaler derfor kunder som skal bytte varmtvannsbereder å velge en smart bereder, selv om prissvingningene akkurat i dag ikke er de største. 

– Erfaringen med de 30 tankene på Senja viser at det under normale forhold ikke er noen utfordring for kundene med smarte beredere; det er varmt vann tilgjengelig når det trengs. Enova dekker i dag inntil 4000 av kostnaden ved installasjon av tank med smart styring. I de fleste tilfeller dekker det hele prisdifferansen mellom en tradisjonell og en smart tank. Skal man uansett bytte varmtvannstank er det derfor liten grunn til å ikke velge en med smart styring, avslutter Wagner.

Enovas støtteordning for smarte varmtvannsberedere. (ekstern lenke)

Klar til å dele smarte tanker – Benedikte i Mefjrodvær har fått styring på forbruket og deler gjerne på kunnskapen. (ekstern lenke)

en_GBEnglish
X