Brødrene Karlsen åpner ny fabrikk på Husøy

Brødrene Karlsen åpner ny fabrikk på Husøy

Smart Senja har gjort mer strøm tilgjengelig på Nord-Senja. Dette gjør at Br. Karlsen nå kan ta imot vinterens skrei på ny og moderne produksjonslinje for hvitfisk i flunkende nye lokaler på Husøy. Byggingen av de nye produksjonslokalene startet i sommer og de har nettopp fått de siste detaljene på plass. Det er forventet at produksjonen i de nye lokalene vil komme i gang i løpet av februar.

Kristoffer Karlsen, teknisk sjef ved anlegget på Husøy, ser frem til å få satt det nye anlegget i drift.

Ny fabrikk på Husøy
Den nye fabrikkbygningen hos Brødrene Karlsen på Husøy. Foto: Johannes Fjell Hojem

– Den nye fabrikken er langt med kompakt og strømlinjeformet enn den gamle produksjonslinja, og den holder fisken nedkjølt gjennom hele produksjonsprosessen. Dette sikrer optimal kvalitet og gjør at vi slipper å flytte fisk frem og tilbake med truck.

Fra før av har en ladestasjon og skolen i Botnhamn fått tilgang til mer strøm som resultat av Smart Senja prosjektet. Tilknytningen Br. Karlsen nå får er det som kalles en tilknytning med vilkår. Dette betyr at de kan bli midlertidig koblet av nettet om det skulle oppstå en anstrengt nettsituasjon. Dette er en ny ordning som gjør det mulig for nettselskapene å utnytte noe av overskuddskapasiteten i nettet, men samtidig kunne hente den tilbake om det skulle bli behov. Under normale forhold vil det svært sjelden være behov for en slik utkobling og da kun i korte perioder.

Ordningen med mulighet for tilknytning med vilkår ble tilgjengelig i 2021. Fabrikken på Husøy er det første operative anlegget med en slik avtale i Arva sitt nettområde.

Trond Are Bjørnvold, avdelingsleder for nettutvikling i Arva, forteller at det på Husøy er det tre ting som har bidratt til at fiskebruket nå får mer strøm. Det ene er at Arva har inngått en avtale med Lysbotn kraftverk om at produksjonen der styres mer etter lokalt behov på Senja og ikke kun etter strømpris, som tidligere. Den andre faktoren er batteriet som bidrar til å sikre spenningen og kvaliteten på strømmen slik at man utnytte eksisterende linje bedre. I tillegg har man installert 30 smarte varmtvannstanker, samt gjort tiltak med fleksibelt forbruk i industrien på Nord-Senja. Noe som også bidrar til bedre strømkvalitet i anstrengte perioder.

Ny kvitfisklinje Husøy
Den nye produksjonslinja for kvitfisk på Husøy er kompakt og vil kreve langt mindre truck-kjøring enn før. Foto: Johannes Fjell Hojem

– Det er veldig gledelig å nå se at de tiltakene vi har jobbet med i Smart Senja ikke bare bidrar til mer stabilt nett på Nord-Senja, men at de også åpner for at man kommer raskere i gang med det grønne skiftet og prosjekter som tidligere ikke ville latt seg gjennomføre uten ny kraftlinje.

Trond Are Bjørnvold leder for avdelingen for Nettutvikling i Arva AS. Foto: Arva
nb_NONorwegian
X