Smart Senja

Energikaféene

For å sikre medvirkning og involvering i Smart Senja har vi sammen med lokale bygdelag etablert energikafe som en plattform hvor det kan legges fram informasjon og hvor ulike løsninger innenfor prosjektet kan diskuteres. 

En av elevene på Husøy Skole viser frem soltårnet sitt

Gjennom dette får lokale institusjoner og befolkningen mer kunnskap om energi, og informasjon om hvordan prosjektet kan berøre dem. Målet er inkludering i prosessen, og at man gjennom innspill og medvirkning fra lokalbefolkningen kan finne fram til hvilke løsninger som er de mest relevante for samfunnene og bedriftene innenfor de tekniske og økonomiske rammene. 

At det er kafe innebærer at kaffe, brus og kaker også har en plass, og at dette skal være møtesteder for å vedlikeholde samholdet. Alle aldersgrupper er godt representert, men ungdom er spesielt viktige, og kafemøtene er fine arenaer for å presentere prosjekter fra de lokale skolene. 


Energikafeene åpner med at prosjektleder forteller om status i Smart Senja:


Barna på Senjahopen skole forteller hva de har mest tro på av fornybare energikilder:


Det settes av god tid til diskusjoner rundt kafebordene, og prosjektet sørger for gode bordverter som systematiserer tilbakemeldinger som i etterkant sammenstilles av UiT. Et godt kakebord er en viktig del av en slik sammenkomst:


Jimmy Tøllefsen forteller om erfaringene som pilotkunde for styring av strøm hjemme, løsningen som vi i prosjektet kaller «Jimmyboksen»


Det er Ishavskraft som står for uttesting av smart styring av strøm i hjemmene på Husøy og Senjahopen. Det er stor interesse for denne løsningen.


Engasjerte skoleelever forteller om solenergiprosjektet sitt godt hjulpet av lærer Renate Renland (i bildet) og rektor Solveig Bjerkholt. Etter presentasjonen får de vite at de får være med på å prosjektere et ekte solanlegg på skolen sin!


UiT-stipendiat Odin Foldvik Eikeland kalles ‘Solkongen’ av elevene. Han leder skoleprosjektet om solenergi sammen med Ronald Hardersen (UiT)

nb_NONorwegian
X