Skolene

I Smart Senja jobber vi tett med skolene. Målet er å gå fra teori til praksis innen fornybar energi. Og vi har allerede lært at elevene har mange gode idéer og visjoner, som er både inspirerende og verdifulle å ha med seg i vårt eget arbeid. Under den offisielle åpningen av Smart Senja i januar 2020 ble skolenes første solcellekraftverk avduket som en del av markeringen.

Direktør i NVE, Kjetil Lund og en elev fra Husøy skole avdekker solcellepaneler som skal forsyne skolen med energi. Senjahopen Skole har også fått sitt eget solcellepanel. Foto: Bjarte Hoff/UiT

Skolene har jobbet selvstendig med kreative forslag, både til Smart Senja og for deltagelse i eksterne konkurranser. De har fått utvikle sine egne visjoner for hvordan man kan tenke nytt innen design og arkitektur, i kombinasjon med fornybar energi. I 2018 gjennomførte elevene en egen Energilab sammen med forskere i prosjektet. Her fikk de grunnleggende teori rundt strøm og fornybar energi, og prøvde deretter ut kunnskapen i praksis ved forskjellige eksperimenter.

I Mars 2020 besøkte vi ungdomsskolene i Husøy og Senjahopen for å følge opp prosessen der elevene på skolene selv skal konfigurere, bestille og montere sitt eget solkraftanlegg. Et prosjekt som har hentet frem masse engasjement og egeninnsats! De fikk også undervisning i hvordan man kan kombinere sol-og batteri, noe PhD-studentene Odin Foldvik Eikeland (til venstre) og Karoline Ingebrigtsen (til høyre) jobber med i sine doktorgradsprosjekter knyttet til Smart Senja.

Høsten 2019 deltok elevene på Husøy skole i Lego League, en nasjonal kunnskaps-og teknologikonkurranse. Elevene sitt bidrag var en prosjektskisse for hvordan det nye hotellet på Husøy kan integrere solenergi i arkitekturen, med et design som tar høyde for rasfaren i området. Dette prosjektet, og det å installere solmåleren som en del av prosjekteringen av solcelleanlegg på taket, har tatt elevene ved Senjahopen og Husøy fra teori til praksis. Utfordringer har vært løst i fellesskap og blitt satt i sammenheng med lokale, regionale, nasjonale og globale energi-og klimaløsninger.