Smart Senja

Skolene

I Smart Senja jobber vi tett med skolene. Et viktig mål er å skape bevissthet rundt hvordan vi som samfunn produserer og benytter energi og involvere elevene i Smart Senja prosjektet. Og vi har allerede lært at elevene har mange gode idéer og visjoner, som er både inspirerende og verdifulle å ha med seg i vårt eget arbeid med lokale løsninger. Det er UiT – Norges arktiske universitet som står for undervisningen i Smart Senja-prosjektet på i Senjahopen og Husøy. Målet er å gå fra teori til praksis innen fornybar energi. Under den offisielle åpningen av Smart Senja i januar 2020 ble skolenes første solcellekraftverk avduket som en del av markeringen.

Bærekraftig utvikling er prioritert i læreplaner som et tverrfaglig tema i skolen. Smart Senja og UiT ønsker å legge til rette for at elevene får lære om grunnleggende problemstillinger innen strøm, fornybar energi og samfunnsfag.  Problemstillinger kan knyttes til klimaendringer, energiomstilling og miljøspørsmål. Siden Smart Senja skal løse et lokalt problem, er det relevant å knytte undervisningen til disse problemstillingene og hvordan samfunn jobber med energi og klima.

Samarbeidet med skolene på Husøy og Senjahopen har siden forprosjektet (2018-2019) vært en viktig del av Smart Senja prosjektet og vil pågå i hele prosjektperioden (2020-2025). Forskere og stipendiater fra UiT har reist til Senja og undervist i en rekke ulike tema innen energi og klima (se bildeserie med eksempler under). Undervisningen har foregått både i og utenfor klasserommet. Elevene har for eksempel både fått lære hvordan batterier og solceller fungerer i teorien og de har deltatt i installasjon av solpaneler og batterier på skolen. Andre eksempler er feltarbeid i fjæra for å studere hvordan alger kan brukes til å fange CO2 og gi råmaterialer til nye produkter og begge skolene har laget sine egne miljøavtaler med utgangspunkt i undervisning om globale klimaforhandlinger.

Elever på Husøy skole fikk lære om de internasjonale klimaforhandlingene og lage sin egen miljøavtale for Husøy. Foto: Johannes Fjell Hojem/UiT

Direktør i NVE, Kjetil Lund og en elev fra Husøy skole avdekker solcellepaneler som skal forsyne skolen med energi. Senjahopen Skole har også fått sitt eget solcellepanel. Foto: Bjarte Hoff/UiT

Elevene på Senjahopen gjennomfører Energilab sammen med forskere fra UiT i 2018. Her lærer de grunnleggende teori rundt strøm og fornybar energi og får testet kunnskapen i praksis med ulike eksperimenter. (Foto. Berit Kristoffersen/UiT)

Bildetekst: PhD-studentene Odin Foldvik Eikeland (t.v.) og Karoline Ingebrigtsen (t.h. bak) på besøk på Senjahopen Skole i 2020 fro å undervise om solenergi og batterier. (Berit Kristoffersen/UiT)

Elevene på Husøy deltok i 2019 i den nasjonale kunnskaps- og teknologikonkurransen Lego League. Deres bidrag var en prosjektskisse for hvordan det nye hotellet på Husøy kunne bygges med solcellepaneler. Foto: Berit Kristoffersn/UiT

Les mer:

Batteri og Sol på Senjahopen Skole

Barn og unges miljøavtale Husøy og Senjahopen


nb_NONorwegian
X