Longyearbyen henter erfaringer fra Smart Senja

Longyearbyen henter erfaringer fra Smart Senja

Longyearbyen har nylig fått et batteri som er mer enn dobbelt så stort som alle batteriene på Senja. Det var stort oppmøte når Longyearbyen Lokalstyre i forrige uke, i samarbeid med samfunnsvitere på UiT, arrangerte energikafe etter modell fra Smart Senja. På dagsorden stod energiomstilling i Longyearbyen.

Prosjektleder fra Smart Senja, Jørgen Wickstrøm, presenterte Smart Senja og fortalte om foreløpige erfaringen med driften av senjabatteriene.  Foto: Berit Kristoffersen

Den snart tidligere gruvebyen skal ikke bare ta i bruk det som når blir Norges største batteri, de skal også de kommende årene gjennomgå en betydelig energiomstilling. I første omgang skal dagens kullkraftverk legges ned og erstattes av dieselaggregater. På sikt skal denne løsningen fases ut til fordel for fornybar energi. Longyearbyen Lokalstyre ønsker med energikafe å skape sterkere lokal involvering og forankring i denne omstillingen. Nylig kom Energiplanen for Longyearbyen som Lokalstyret har utarbeidet etter bestilling fra Olje- og Energidepartementet, som ble et naturlig tema for diskusjon på energikafeen.

Masteroppgave om energiomstilling

Masterstudentene Anna Birkeland Olerud og Christian Tharanga Berlinger skriver masteroppgave i statsvitenskap om energiomstilling i Longyearbyen med fokus på lokale perspektiver. De har tidligere i studiene vært involvert i Smart Senja prosjektet hvor de blant annet bidro til gjennomføring av energikafeer. I januar var de i Longyearbyen på feltarbeid til masteroppgaven og jobbet samtidig sammen med planavdelingen i Longyearbyen Lokalstyret hvor en av hovedoppgavene var å forberede en lokal energikafe i Longyearbyen.

– Erfaringen fra Smart Senja er at energiomstilling bør være forankret i lokalsamfunnet. Vi har bidratt til å videreutvikle dette konseptet sammen med Lokalstyret i Longyearbyen, sier Anna Olerud.

– Lokalstyret hadde hovedregien på energikafeen, vi har bidratt til både form og innhold, blant annet lagde vi forslag til spørsmålene som ble diskutert i gruppediskusjonene, sier Christian Berlinger som også var moderator for energikafeen 16 februar.

Tilbakemeldingen fra Lokalbefolkningen benytter Olerud og Berlinger  som grunnlag for deres felles masteroppgave. De har også sammenstilt innspillene til Lokalstyret som nå vil bruke innspillene fra energikafeen i videre planarbeid samt videre medvirkning i energiomstillingsprosessen i Longyearbyen. Førsteamanuensis Berit Kristoffersen er veileder for masteroppgaven og leder forskningsinnsatsen for UiT i Smart Senja og var med til Longyearbyen for å bidra til gjennomføringen.

Anna Birkeland Olerud og Cristian Tharanga Berlinger fra UiT skriver masteroppgave om energiomstilling i Longyearbyen. Foto: Anna Birkeland Olerud

– Gjennom samarbeidsavtalen vi har mellom UiT og Longyearbyen Lokalstyre presenterte vi hvordan vi har jobbet med innbyggermedvirkning i Smart Senja for Longyearbyen Lokalstyre høsten 2021, og hvordan vi har videreutvikle arenaen energikafe blant annet i Berlevåg. Det å samarbeide med en slik videreføring i Longyearbyen har vært en spennende prosess, og at den ble så godt mottatt av innbyggerne er inspirerende for videre forskning på samspillet mellom energiomstilling og samfunn. Vi får et større sammenligningsgrunnlag om lokale perspektiver, virkemidler og betingelser, og masteroppgaven til Anna og Christian er et viktig bidrag til dette, sier Kristoffersen.   

Førsteamanuensis ved UiT Berit Kristoffersen. Foto: UiT
en_GBEnglish
X