Smarte løsninger gir smarte resultater

Smarte løsninger gir smarte resultater

Vi har nå kommet litt over halvveis i Smart Senja prosjektet og vi begynner allerede å se at en del av tiltakene vi har testet gir resultater. Ikke bare har antallet blink blitt mindre, men det har nå også blitt mer kapasitet tilgjengelig i strømnettet.

Mer ledig kapasitet på Nord-Senja

Prosjektleder i Smart Senja Jørgen Wickstrøm. Foto: Arva AS

Rett før sommeren fikk flere strømkunder, som har stått på Arvas venteliste på Nord-Senja, tilbud om å koble seg til nettet. Dette ville egentlig ikke vært mulig uten ny kraftlinje, men tiltakene som Smart Senja prosjektet har jobbet med de siste årene åpner for et tjuvstart.

– Det er summen av alle tiltakene i Smart Senja som gjør dette mulig, men batteriene og målrettet styring av Lysebotn kraftverk har vært spesielt viktig for å få dette til, forteller Jørgen Wickstrøm, prosjektleder i Smart Senja.

– Gjennom prosjektet har vi skaffet oss nyttig kunnskap om løsninger som vil komme hele Arvas nett til gode. Vi har hele tiden også hatt som mål å samtidig forbedre situasjonen lokalt. Det er derfor svært gledelig at vi nå kan frigjøre 1,2 MW med effekt i nettet på Nord-Senja. Dette er en nesten like mye kapasitet som Husøy alene benytter i dag.

Av de 1,2 MW med effekt som nå blir tilgjengelig er 500 kW normal tilknytning og 700 kW tilknytning med vilkår om utkobling.

Les mer om hvordan batteriene og Lysebotn kraftverk har påvirket strømsituasjonen i vinter.

Ladestasjon og elkjele i Botnhamn

Som et resultat av at Smart Senja har bidratt til økt kapasitet i nettet kan nå endelig Bothamn skole skru av sin gamle oljefyr og varme opp bygningsmassen med strøm.

Det er nå også nok kapasitet til å bygge ladestasjon for elbiler i bygda. Bedriften Botnhamn bensin, diesel og AdBlue har stått på venteliste i tre år og styreleder Truls Meyer er glad for at de nå endelig kan starte arbeidet med å få på plass en ladestasjon i Botnhamn.

Håper på å få startet byggingen av hurtiglader i Botnhamn til sommeren. Bildet av ladestasjonen på Stonglandseidet. Foto: Senja Kommune

– Det er veldig viktig for bygda at vi nå får denne infrastrukturen på plass. Vi jobber for øyeblikket med flere mulige leverandører og har som mål å kunne starte bygging av stasjonen til sommeren, sier Meyer.

Næringssjef i Senja kommune, Bjørn Fredriksen, har jobbet i flere år for at ladekapasiteten i kommunen skal bli bedre.

– Vi forventer økt turisme på Senja som nasjonal turistvei. Begrepet «Eco Friendly Travelling» sprer seg over hele Europa. Mange planlegger ferien sin etter hvor du kan lade bilen. Senja kommunes tjenestebiler, blant annet for hjemmetjenesten, er også avhengig av å kunne lade. Vi er derfor svært glade for at Smart Senja prosjektet har bidratt til at vi nå snart kan få en ladestasjon i Botnhamn, sier Fredriksen.

nb_NONorwegian
X