Begge batteriene i drift – merkedag for prosjektet

Begge batteriene i drift – merkedag for prosjektet

Batteriet på Husøy har allerede vært i drift i over i måned. Forrige uke ble også batteriet i Senjahopen satt i drift. Dette er en viktig milepel i prosjektet.

Klare til skreisesongen

Batteriene er produsert av Rolls Royce i Tyskland og ble heist på plass på fundamentene på Senja i november i fjor. Det har forskjellige årsaker tatt litt tid å få de satt i drift, men nå er de klare til kommende skreisesong. Høysesongen for fiskemottakene er den perioden man tidligere har opplevd mest utfordringer med strømnettet. Det er derfor også den perioden det er viktigst å få testet batteriene.

Allerede lovende resultater

Batteriet på Husøy kom i drift i starten av oktober og allerede ser man lovende resultater. Det er selvsagt litt for tidlig å si noe om batteriet på Husøy kan løse alle utfordringer i høysesongen, men så langt ser vi tydelig at spenningen i nettet har blitt sterkere etter at vi satte batteriet i drift på Husøy sier Julien Moisan i Arva, prosjektleder i Smart Senja.

Spenning på Husøy 12. oktober 2022. Grafen viser en planlagt utkobling av batteriet utført av Arvas driftssentral i sammenheng med vedlikehold på nettet. I den forbindelse ser man et tydelig spenningsfall på Husøy. Noe som viser at batteriet bidrar til å forsterke spenningen i området når det er i drift.

Slik skal batteriene styrke strømforsyningen

Prosjektleder i Smart Senja Julien Moisan. Foto: Arva

Til nå har det kun vært ett batteri av denne størrelsen koblet til nettet i Norge. Dette er derfor relativt nytt og ukjent i det norske strømnettet. Det er derfor ikke kun Arva og folk og industri på Nord-Senja som er spente på hvordan batteriene vil levere i vinter. Vi opplever stor interesse og får mange spørsmål fra andre nettselskaper i Norge om hvordan batteriene fungerer, forteller Moisan.

Batteriene på Nord-Senja skal i utgangspunktet brukes på to måter. På en daglig basis skal de bidra til å holde spenningen stabil ved bruk av det som kalles reaktiv effekt. I enkelte tilfeller, i tunglasttimene, skal de også levere ekstra kraft til nettet som et kraftverk. Dette kaller vi for aktiv effekt.

Det er mye som tyder på at de problemene man opplever med blink i all hovedsak skyldes korte spenningsfall som oppstår i perioder med høyt forbruk gjerne kombinert med mye vind. Tanken er at batteriene i normal drift skal gi kraftig nok spenningsstøtte til at blink ikke oppstår. Det er noe av det Arva sammen med den lokale industrien håper å få mer kunnskap om denne vinteren

Ved strømbrudd skal batteriene også kunne fungere som nødstrøm eller såkalt øydrift. På Husøy vil de kunne forsyne samfunnet i minimum en time om batteriet er fulladet. På Senjahopen vil batteriet forsyne deler av Nergårds anlegg. Denne funksjonaliteten vi imidlertid kreve at noen av komponenten oppgraderes. Noe som vil bli gjort til neste år.

nb_NONorwegian
X