Lovende resultater fra første forsøk med utkobling via SMS

Lovende resultater fra første forsøk med utkobling via SMS

Smart Senja prosjektet etterlyste i høst deltakere til et forsøksprosjekt med effektsparing hos husholdninger. Formålet var å få med så mange husholdningskunder i Senjahopen og på Husøy som mulig for å måle hvor mye strømforbruk man kan spare i en time. Resultatet fra den første testen er er lovende.

Mandag denne uka ble det første forsøket gjort med 11 deltakere. Seks husstander på Husøy og fem i Senjahopen forsøkte i løpet av en time, så godt som mulig, å minimere sitt forbruk av strøm.

Deltakerne i forsøket, ble via en SMS dagen før, bedt om å redusere forbruket mellom kl. 1700 og 1800. Resultatet blir sammenlignet med forrige ukedag med samme utetemperatur (rød graf). De to figurene under viser henholdsvis gjennomsnittet og total besparelse fra de 11 deltakerne (blå graf). Man ser tydelig at det er en nedgang i forbruk i det aktuelle tidsrommet.

-Vi hadde på forhånd forsøkt å estimere hvor mye hver husholdning skulle klare å spare og regnet med at det ville bli ca. en kWh pr husstand. Målingene viser at vi klarte nesten det dobbelte. Vi er derfor veldig positivt overrasket. Dette viser at det i kritiske perioder er mulig å hente en del innsparing også hos privatkunder om man bare har mange nok som er med, sier Gunn Tove Bjerkan, Markedssjef for privatkunder hos Ishavskraft.

Resultatet tilsvarer forbruket til ca. 1 stor panelovn i en time pr husstand.

Hugo Reiertsen bor i Senjahopen og deltok i den første testen. Reiertsen har bakgrunn fra fiskerinæringa og er godt kjent med mange av utfordringene med strømforsyningen. Dette var bakgrunnen for at han ønsket å delta. Husstanden slo av alt av belysning som ikke var nødvendig samt koblet ut noen av husets panelovner, men varmepumpa lot de stå på. Måleren viste da en reduksjon på 2,44 kWh sammenlignet med en dag med tilsvarende utetemperatur.

Hugo Reiertsen bidrar gjerne med å bruke mindre strøm når det trengs. Foto: privat

-Å trekke ut stikkontakten på et par varmeovner i en time skapte ikke noe ubehag hjemme hos oss. Hvis slike tiltak kan bidra til å løse noen av de utfordringene vi opplever med strømnettet her på Senja deltar vi mer enn gjerne, sier Hugo Reiertsen, en av testdeltakerne i Senjahopen.

Hvorfor gjør vi dette?

Å spare strøm i en time redder ikke akkurat verden, så hvorfor gjør vi dette? Ett av tiltakene vi jobber med i Smart Senja er å forutsi i hvilke perioder strømnettet på Nord-Senja vil bli overbelastet. Hensikten med dette er at man da skal kunne iverksette tiltak rettet inn mot den perioden der er mest sannsynlig at en overbelastning vil oppstå. Ett av disse tiltakene er å betale industrien for å koble ut mindre kritisk forbruk i en kortere periode. Dette kaller vi for å kjøpe fleksibilitet. Noe vi allerede har prøvd ut tidligere i år, da Br. Karlsen og Nergård koblet ut noe av sitt utstyr i en time.

Det samme er selvsagt også fullt mulig å gjøre hjemme hos folk uten at det går utover komfort. Utfordringen er hvordan dette skal kunne gjøres på en smartest og enklest mulig måte.

-Flere aktører er på banen for å tilby systemer som kan automatisere dette slik at ditt forbruk blir regulert når det er behov for det uten at du trenger å skru av noe selv. Disse testene vil gi oss en god indikasjon på hvor mye en gjennomsnittlig husholdning kan bidra med av fleksibilitet ved å redusere sitt forbruk. Dette er viktig informasjon for å kunne lage kommersielle løsninger på sikt, forklarer Julien Moisan, prosjektleder for Smart Senja.

Slik utvikles det flere verktøy i verktøykassen for å håndtere overbelastning av strømnettet. Denne kunnskapen er ikke bare nyttig for å forbedre strømsituasjonen på Nord-Senja, men også for strømselskaper i resten av landet.  

Pressekontakt:

Johannes Fjell Hojem, Kommunikasjonsrådgiver Smart Senja, johannes.f.hojem@uit.no, tlf. 995 32 170

Julien Moisan, Prosjektleder Smart Senja, julien.moisan@tromskraft.no, tlf. 456 78 427

nb_NONorwegian
X