Hvem skal eie batteriet?

Hvem skal eie batteriet?

Med dagens regelverk har ikke et nettselskap lov til å kjøpe batterier for å løse nettutfordringer slik vi nå skal gjøre i Smart Senja. Nettselskap kan bruke et batteri til å opprettholde stabil spenning, men har ikke lov til å lagre og selge strøm fra batteriet ved behov i nettet. Arva AS har derfor, i prosjektperioden, fått innvilget et fritak i fra dette regelverket for batteriene på Husøy og i Senjahopen. Dette gir oss muligheten til å teste hele spekteret av bruksmuligheter for batteriene.

Lovverk og teknologi

Da den første elbilen ble importert til Norge i 1989 ble den registrert som campingvogn fordi man naturlig nok ikke hadde noe system for registrering av elektriske biler på plass. Lovverket klarer ikke alltid å holde følge med den teknologiske utviklingen.

Myndigheten ser at det er et behov for å få mer kunnskap om dagens regelverk er til hinder for nye teknologiske løsninger i strømnettet. Dette er en av årsakene til at Smart Senja, som en av åtte pilotprosjekter, har fått støtte fra Enova til å blant annet å benytte batterier til mer enn bare spenningsstøtte.

Forretningsmodell for batteri

Nettselskapene i Norge har i dag monopol på å bygge og drifte nett innenfor sine konsesjonsområder. Man ønsker ikke at et monopolselskap skal ha virksomhet som er i konkurranse med vanlige bedrifter. Det er derfor fastsatte regler for hvordan de skal operere. Salg av energi faller utenfor, men å bruke batteri for spenningsstøtte, det vil si heve spenning i nettet, er tillatt.

Et batteri kan i teorien benyttes til å tjene penger på store svingninger i strømprisen. For eksempel kan det lades med billig strøm på natten som igjen selges når prisen er høy på dagen. I Norge har vi sjelden så store svingninger i pris over døgnet at dette vil gi mening, men prissituasjonen i Sør-Norge i vinter har vist at dette i fremtiden kan bli aktuelt også i Norge.

Spørsmålet er om nettselskapet trenger å eie batteriet eller om de nødvendige tjenestene kunne vært kjøpt en fra en annen aktør. Dette kan da være en bedrift som kan benytte den ledige kapasiteten i batteriet til andre formål. I løpet av prosjektet skal vi forsøke å finne svar på hvem som bør eie batterier i nettet og hvordan vi kan få mest mulig samfunnsnytte ut av en slik investering.

Kunnskap om batteri

Store batterier som kan bidra med nettstøtte og lagre energi for senere bruk er en relativt ny mulighet som vi har lite erfaring med i Norge, på samme måte som elbil en gang var nytt og ukjent. Den tekniske kunnskapen batteriene på Senja vil gi oss vil derfor være av stor nytte ikke bare for Arva, men også andre nettselskaper i Norge.

På grunn av denne unike muligheten har Arva nå besluttet å ansette en person med spesialkompetanse på batteriteknologi som skal ha ansvaret for å gjennomføre tekniske og økonomiske analyser basert på data fra Nord-Senja, samt koordinere ekstern forskning med blant annet UiT.

Stillingsutlysningen finner du her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

nb_NONorwegian
X