Grunnarbeidet på batteritomtene har startet

Grunnarbeidet på batteritomtene har startet

Arva har nå startet arbeidet med å klargjøre tomtene der batteriene skal plasseres til høsten. På Husøy er mye av gravearbeidet allerede utført. I Senjahopen vil det starte i løpet av sommeren. I løpet av høsten 2021 skal Arva plassere ett batteri på 2 MWh på Husøy, fordelt på to kontainere. Og ett med 0,8 MWh kapasitet i Senjahopen. Disse vil bli koblet til strømnettet via en egen trafostasjon. Batteriet på Husøy blir landets største av sitt slag, og vil ha en kapasitet tilsvarende ca 30 elbiler. Det er nok til å forsyne hele øya – inkludert fiskebruket – i en time i tilfelle strømbrudd. På Senjahopen vil batteriet kunne forsyne den automatiserte delen av fiskebruket i en time.

Batteriene skal ikke først og fremst være nødstrømsforsyning ved lengre avbrudd. Det viktigste bidraget blir at de skal sikre konstant stabil spenning i nettet. Slik skal alt av elektrisk utstyr kunne fungere som normal hver dag.

Batteritomtene markert med rødt. Illustrasjon: Arva AS/Røst

Informasjon om arbeidet har blitt distribuert til alle husstander i området. Du kan laste ned brosjyren her.

Entreprenør Jakob Karlsen på batteritomta på Husøy. Foto UiT/Berit Kristoffersen
nb_NONorwegian
X