100 millioner til framtidas energisystem på Nord-Senja

100 millioner til framtidas energisystem på Nord-Senja

Enova har bevilget 38,7 millioner til Troms Kraft Nett AS som leder prosjektet. Totalt er prosjektet på ca 100 millioner kroner og strekker seg over fem år.

Tromskraft og ARC på Husøydagene 2018. Fra venstre: Hans-Kristian Hernes, Fredd Arnesen; Anita Foshaug, Berit Kristoffersen. Bjarte Hoff, Ronald Hardersen. Foto: UiT

Troms Kraft Nett AS kan med bevilgningen lede arbeidet med å gjennomføre en storskala demonstrasjon av ‘smart infrastruktur’ som styrker forsyningssikkerheten lokalt i sårbare distribusjonsnett og kan gå foran som et godt eksempel på hvordan nye løsninger som eksempelvis batteri og styringssystemer kan kombineres med fornybar energi. Senjahopen og Husøya er valgt fordi de har begrenset overføringskapasitet av elektrisk kraft.

nb_NONorwegian
X