Smart Senja får Norges største batteri

Smart Senja får Norges største batteri

Det er nå klart at det blir at det blir Rolls-Royce Solutions Berlin som skal levere batteriene til Smart Senja. Arva AS signerte onsdag denne uka kontrakten om leveranse av to batterier til Senjahopen og Husøy. Batteriet på Husøy, med kapasitet på 2 MWh, blir Norges største batteri av sitt slag. Dette er en stor og viktig milepæl for prosjektet.

I løpet av høsten 2021 plasseres et batteri med 2 MWh lagerkapasitet på Husøy og et med 0,8 MWh kapasitet i Senjahopen. Installasjonen på Husøy vil bli landets største og vil være stort nok til å kunne forsyne hele samfunnet, inkludert fiskebruket, i ca. en time. På Senjahopen vil batteriet kunne forsyne den automatiserte delen av fiskebruket, i ca. en time. Batteriene skal ikke først og fremst fungere som nødstrømsforsyning, men skal på forskjellig vis bidra til å stabilisere nettet i området.

Eirin Kjølstad, administrerende direktør i Arva AS. Foto: Marius Fiskum

Dette er ikke bare Arvas aller første batteri i nettet, men også det første i Nord-Norge og det største nasjonalt. Det er derfor en stor begivenhet som vi er trygge på vil styrke energiforsyning lokalt og gi oss viktig kunnskap i arbeidet med å forme fremtidens nett. Slik kan vi fortsette å levere kostnadsdyktige, gode nettløsninger til våre kunder i takt med at behovet for strøm både øker og endrer seg.

Eirin Kjølstad, administrerende direktør i Arva AS.

Rolls-Royce Solutions Berlin er en del av Rolls-Royce konsernet og har solid erfaring innen batterier. De har levert til mer enn 60 prosjekter på fem forskjellige kontinenter, med en samlet lagerkapasitet på 47 MWh.

Steffen Heinrich, Managing Director, Rolls-Royce Solutions Berlin. Foto: Rolls-Royce

Rolls-Royce ser frem til å samarbeide med Arva og vi er svært begeistret over å bli en del av dette innovative pionerprosjektet innen nye energiløsninger for lokalsamfunn med stort energibehov. Sammen med vår partner BOS Power vil vi sikre driftsstøtte for våre mtu EnergyPacks gjennom hele levetiden til batteriene og vi vil bidra til å skape en klimavennlig løsning som sikrer kraftforsyningen.

Steffen Heinrich, Managing Director, Rolls-Royce Solutions Berlin

Bertel O. Steen Power Solutions (BOS Power) er leverandør av integrerte kraftløsninger til en rekke industrisektorer i Norden og er autorisert distributør for Rolls-Royce Power Systems i Norden. BOS Power vil via sitt kontor i Svolvær bistå med installasjon og idriftsetting, samt driftsassistanse og service av batteriene.

Julien Moisan, prosjektleder for Smart Senja. Foto: Arva

Batteriene er den største enkeltinvesteringen vi gjør i prosjektet Smart Senja. Kontrakten med Rolls-Royce er derfor en viktig milepæl for prosjektet. Vi håper at alt skal være klart i løpet av 2021 slik at vi kan begynne å teste batteriene i forbindelse med den intensive sild- og torskesesongen på nyåret. Sammen med de andre tiltakene i Smart Senja prosjektet vil dette kunne løse nettutfordringene på Nord-Senja og gi oss viktig læring for å løse lignende utfordringer andre steder.

Julien Moisan, prosjektleder for Smart Senja i Arva.

Universitetet i Tromsø har som partner i prosjektet deltatt i prosessen med utvelgelsen av batteriene. Nå starter arbeidet med å utvikle et best mulig styringssystem for installasjonen, slik at batteriene får bidratt til å stabilisere nettet på en mest mulig effektiv måte.

Matteo Chiesa, Professor ved UiT Norges arktiske universitet

For oss som universitet er det en unik mulighet å få en slik installasjon i vårt nærmiljø. Vi ser frem til å bidra i arbeidet med nettintegreringen. Dette åpner for forskning og læring som ikke hadde vært mulig for oss uten Smart Senja-prosjektet.

Matteo Chiesa, Professor og leder for fornybar energi ved institutt for fysikk og teknologi, UiT

Arbeidet med å finne leverandør av batterier til Smart Senja prosjektet startet høsten 2020. Rolls Royce vil gå inn som ny partner i Smart Senja prosjektet.


Batterier fra Rolls-Royce Solutions Berlin. Illustrasjon: Rolls-Royce.
en_GBEnglish
X