Nye varmtvannstanker til Nord-Senja

Nye varmtvannstanker til Nord-Senja

Det var mange på Senja som ønsket seg en ny smart varmtvannstank. Ishavskraft fikk god respons fra både Senjahopen, Husøy og Botnhamn. 30 boliger, jevnt fordelt på de tre stedene, har nå blitt plukket ut til å delta i prosjektet og vil få ny tank montert i løpet av juni.

Mari Lind Aronsen, ansvarlig for prosjektet hos Ishavskraft, forteller at man blant søkerne helst har forsøkt å finne boliger med en kombinasjon av gammel tank og relativt høyt forbruk av varmtvann, men at man samtidig også har vært opptatt av å få en geografisk spredning. Forbruk og alder har derfor ikke vært det eneste kriteriet. De tre eldste tanken som skal byttes ut er rundt 40 år gamle, men det er også noen med en tank som er bare noen år gammel som skal delta. I de tilfellene der tanken er nesten ny, vil det ikke være nødvendig å bytte hele tanken, kun installerer en styringsenhet.

Hva kan smarte varmtvannstanker bidra med

Mari Lind Aronsen leder arbeidet med smarte varmtvannstanker i Ishavskraft AS. Foto: Ishavskraft

Etter oppvarming er varmtvann det en husholdning i snitt bruker mest energi på. Gjennom de testene vi tidligere har gjennomført i samarbeid med folk på Husøy og i Senjahopen, ser vi at varmtvann er det forbruket som egner seg best til smart styring.

En varmtvannsbereder er et batteri der energien lagres i form av varme. En vanlig bereder starter å produsere nytt varmtvann i det øyeblikk man tapper, slik at det er klart til neste gang du trenger det. Hvis man for eksempel tar en dusj, er det fortsatt masse varmtvann igjen på tanken og man trenger i de fleste tilfeller ikke å starte produksjon av nytt vann med en gang. Man kan derfor helt fint utsette oppvarmingen av nytt vann til et senere tidspunkt.

Om man kan kontrollere et større antall varmtvannsberedere i et område, kan man koble disse ut i perioder når man vet at strømsituasjonen vil bli anstreng. På denne måten sparer man ikke strøm, men man flytter strømforbruket til et tidspunkt der det er ledig kapasitet i nettet.

I Smart Senja ønsker vi å teste hvordan styring av varmtvannstaker kan brukes til å redusere strømforbruket hos husholdningene når industrien trenger mest strøm.

Å bytte fra en gammel til en ny varmtvannstank vil, i tillegg til smart styring, også bidra til lavere strømforbruk fordi moderne tanker har bedre isolasjon. Varmetapet fra en gammel tank kan være opptil det dobbelte av en moderne en.

Smart Senja utvider til Botnhamn

Tidligere har prosjektet kun vært fokusert på tiltak på Husøy og i Senjahopen, men denne gangen har vi valgt å også inkludere Bothamn. Botnhamn er knyttet til den samme nettradialen som Husøy og tiltak her vil ha tilnærmet lik effekt på strømsituasjonen som tiltak gjort på Husøy. Smart Senja har derfor nå også gjort avtale med industribedrifter i Botnhamn om redusering av forbruk i kritiske perioder i tillegg til varmtvannstanekene som skal installeres i juni.

en_GBEnglish
X