Br.Karlsen stengte i vinter deler av strømforbruket 111 ganger

Br.Karlsen stengte i vinter deler av strømforbruket 111 ganger

Redusert forbruk av strøm hos industri og husholdninger i kritiske perioder er et av tiltakene vi prøver ut i Smart Senja. Fra oktober i fjor til 1. april i år gjennomførte prosjektet 111 handler på den lokale markedsplassen. Det betyr at Br. Karlsen har skrudd av deler av strømforbruket sitt på Husøy hele 111 ganger. Hvordan og hvorfor gjør vi dette?

Av og på – fleksible laster

Når strømnettet nærmer seg overbelastning, er det en stor fordel å kunne utsette noe av strømforbruket til en periode med ledig kapasitet i nettet. Det er selvsagt ikke alt forbruk det er mulig å utsette, men ting som varmekabler, kjølelager og oppvarming av vann kan i noen tilfeller kobles ut i kortere perioder uten at det gir noen praktiske konsekvenser. Dette fordi varmtvannstanker og varmekabler på et vis fungerer som batterier som lagrer strøm i form av varme. I Smart Senja har vi jobbet med å identifisere hva som finnes av slikt forbruk på Nord-Senja, såkalte fleksible laster.

For nesten to år siden gjennomførte vi den første testen med utkobling hos Br.Karlsen og Nergård Fisk der Arva (den gang Troms Kraft Nett) betalte bedriftene for å koble ut deler av sitt utstyr i en time.  Det var den første handelen på markedsplassen på Senja og den første i Norge der kunden fikk betalt.

Siden den gang har det vært gjennomført en rekke utkoblinger. Bare i vinter har utstyr hos Br.Karlsen blitt midlertidig koblet ut hele 111 ganger. Dette har vært utstyr som elkjele (varmtvann), landstrøm, trucklading og varmekabler. Sammenlagt utgjør dette utstyret 300 kW når alt går for fullt. Til sammenligning er maksforbruket på Husøy rundt 1 350 kW.

Br.Karlsen har forhåndsgodkjent hvilket forbruk som kan kobles ut og hvor lenge, men selve utkoblingen fjernstyres av Ishavskraft og ENFO uten at Br.Karlsen må foreta seg noe. På det meste ble det gjennomført to utkoblinger hver dag. Hver utkobling varte en time. I starten ble alle de fleksible lastene koblet ut samtidig. Etter hvert ble landstrøm ekskludert. Dette fordi oppstart av en del utstyr om bord på enkelte fartøy må gjøres manuelt etter en utkobling. Det er nettopp denne type erfaringer som gjør slike tester nyttig for prosjektet. Vi ser derfor nå på hvordan dette kan løses med å installere mindre batterier ombord i de aktuelle båtene.

I ett tilfelle registrerte Br. Karlsen er trucklading ikke var koblet på, men dette ble overstyrt og fikk ingen konsekvenser for driften.  Kristoffer Karlsen, driftsansvarlig hos Br.Karlsen sier at utkoblingene ikke har hatt noen innvirkning på produksjonen. Man har heller ikke lagt merke til at varmekabler, for eksempel, i kantina har blitt koblet ut.

Virker det?

Vi skal nå undersøke hvilken effekt disse utkoblingen har hatt på nettet.  Arva måler kontinuerlig spenningen i nettet på Nord-Senja. De skal nå analysere all data fra alle utkoblingene som ble gjort i høst og vinter for å se belastning på nettet i forkant av utkobling, hvor mye av forbruket ble redusert under utkoblinger og hvordan det har påvirket spenningen. Det er derfor litt for tidlig å konkludere om slike utkoblinger alene vil være tilstrekkelig til å løse utfordringer på Nord-Senja.

Tom Eirik Olsen i Ishavskraft har vært ansvarlig for å fjernstyre de 111 utkoblingene i vinter. Han sier at det har vært nyttig å skaffe seg erfaring med hvordan dette fungerer i praksis og hva som er mulig og ikke mulig å koble ut uten at det får konsekvenser for strømkunden.

Framover vil Arva jobbe videre med Volue for å kunne prognosere når man forventer overbelastning i nettet og kunne planlegge utkoblinger til disse tidspunktene. Dette vil gjøre Arva i stand til å betale strømkunder som Br. Karlsen for å ikke bruke strøm når det er størst behov for å redusere belastning på nettet. 

nb_NONorwegian
X